Έργα από χρησιμοποιημένες χαρτοσακούλεςA look at a unique exhibition of work made up entirely out of used paper bags! By Georgia Gremouti (Benaki Museum)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου